תוכנית ל׳ | רמת החייל | נווה שרת

בית חב"ד רמת אביב

אלמגור 18 תל-אביב

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

ימים מיוחדים

יו”ד בשבט

יום הסתלקות הרבי הקודם, ויום עליתו לנשיאות של הרבי, שנה לאחר מכן. יום זה מציין עבור חסידי חב"ד ומוקירי פועלו של הרבי, זמן להגברת ההתקשרות לרבי לתורתו, ולדרכיו.

ג’ תמוז – יום התעלות

הרבי הוא תופעה פלאית, נדירה ומיוחדת במינה, יחידה לא רק בדורנו, אלא גם בין דורות רבים. מבחינות רבות הוא עיצב את דמות היהדות בדורנו

י"א ניסן – יום שמאיר את הדור

אם יום הולדתו של כל אדם נחשב ליום גדול ול'ראש השנה' הפרטי שלו, ודאי שיום הולדתו של צדיק ומנהיג גדול, נשיא הדור, הריהו יום שמחה לכל בית ישראל

כ"ב שבט – הרבנית ע"ה

הרבנית ע"ה היתה תעלומה גדולה בחייה, וגם לאחר פטירתה עדיין רב הנסתר על הנגלה. שביבים לדמותה של הרבנית חיה מושקא ע"ה – רעייתו של הרבי

השאר מחובר!

אל תפספס את המגזין האיכותי שלנו שמכין אותך לשבת